Förebyggande av av våld (VÄKE)

Inriktningsalternativet för konkret bekämpning av våld avser att skola civiltjänstgörare till att förebygga våldsamt beteende; att känna igen aggressionens upphovsmekanismer, att befrämja det egna och andras psykiska välbefinnande samt samspelet mellan människor.

Inom denna inriktning, koncentrar vi oss på förebyggande av våld genom övningar i uttryckande av känslor och samspel, dessutom behandlar vi uppbyggnaden av och kännedom om självkänslan. Inom utbildningsprogrammet sätter vi in oss i myterna om mannen, vi granskar uppfostran, sexualiteten, parförhållande och faderskap.

Under perioden bekantar civiltjänstgörarna sig med våldsfenomenet i dess olika skepnader, såsom mobbning, rasism, våld i nära relationer, samt sexuellt ofredande. Målet är att fördjupa sig i förebyggande av våld enligt olika sociala verksamhetsmodeller, t.ex. förlikning och olika slag av skolprogram mot mobbning.

Utbildningsperioden ger tjänstgöraren färdigheter att arbeta som hjälp, speciellt i uppfostrings- och sociala arbeten, t.ex. i daghem, skolor och inom ungdomsverksamhet.