Framsida :: Utbildningsperioden :: Utbildningsperiodens inriktningsalternativ :: Brand, räddning och befolkningsskydd (PP)

Brand, räddning och befolkningsskydd (PP)

Målet med detta inriktningsalternativ är att utbilda civiltjänstgörare att fungera i räddningsverksamhet och att hjälpa till med uppgifter angående befolkningsskydd, samt ge mera färdigheter för förhindrande av olyckor.

Efter utbildningen förstår civiltjänstgöraren säkerhetsrisker som hänför sig till olika tillfällen, han kan förbereda sig på förhand och blir inte uppskärrad då en olycka inträffar. Gruppen PP går en kurs för ordningsvakter och får ett officiellt intyg över kursen. Efter att ha gått kursen kan de ansöka om ett kort för ordningsvakter hos polisen, kortet är i kraft fem år. Ordningsvakter behövs bl.a. vid allmänna möten och publiktillfällen. Gruppdeltagarna får också ganska heltäckande uppgifter om hur ett litet eller också litet större publiktillfälle kan arrangeras tryggt.

Målet med undervisningen i befolkningsskydd, brandbekämpning och räddningsverksamhet är att befrämja civiltjänstgörarnas kännedom om risker och brandsäkerhet. Under perioden ordnas en AS1-primärsläckningskurs med praktiska övningar.  Även den frivilliga räddningstjänsten (VAPEPA) blir bekant.

I PP-gruppen utförs också kursen ”Husets säkerhetschef”, vi ordnar även en övning, där man letar efter en försvunnen person.