Allmänt

Avsikten med den fyra veckor långa utbildningsperioden på Civiltjänstcentralen i Lappträsk är att stöda allmänna medborgarfärdigheter, ge en inblick i befolkningsskydd och räddningsverksamhet, samt att underlätta utförandet av arbetstjänsten. Utbildningsperioden är allmännyttig och under perioden är det möjligt att skaffa sig nödvändig kunskap och färdigheter för arbetslivet. I utbildningen beaktas krav både under normal tid och under undantagstillstånd. Förutom föreläsningar, så diskuterar vi, gör grupparbeten och projekt, vi gör utfärder o.s.v.

Under utbildningsperioden har civiltjänstgöraren närvaroplikt enligt det program som finns i läsordningen. Närvaron kontrolleras minst två gånger dagligen. Lärotimmarna hålls kl. 8.45-16.00.  Fredagar slutar undervisningen kl. 14.00. Veckosluten är lediga. Man behöver inte tillbringa fritiden på utbildningscentralens område, eller ens i Lappträsk. De som bor nära, får övernatta hemma om de vill.

Under utbildningsperiodens första dag indelas civiltjänstgörarna i fyra olika grupper  för hela utbildningsperioden. Du kan i huvudsak välja själv, i vilken grupp du vill börja. Detta gäller dock enbart dem som valt en finskspråkig kontingent.

Observera att tyvärr räcker inte svenskspråkiga civiltjänstgörare till för att indelas i fyra grupper. Ni utbildas enligt inriktningsalternativet Skydd av miljö- och kulturegendom.

 Tidpunkterna för utbildningsperioder

Orndningsregler för Civiltjänscentralen och inkvarteringsbyggnaderna på området.