Framsida :: Tjänstgöringsplatsen :: Utbildningsperioden

Utbildningsperioden

Utbildningsperiodens längd är 28 dygn och den utförs alltid i början av civiltjänsten. Under utbildningsperioden skapas en grund för en lyckad civiltjänst. Det finns fyra stycken inriktningsalternativ: 1) Brand, räddning och befolkningsskydd, 2) Skydd av miljö och kulturegendom, 3) Medborgarfärdigheter, samt 4) Konkret bekämpning av våld. Undervisningsprogram.

Se också: Lintulehti