Framsida :: Tjänstgöringsplatsen :: Tjänstgöringsplats och tjänstgörarens uppgifter

Tjänstgöringsplats och –uppgifter

Civiltjänstcentralen bestämmer på vilken civiltjänstgöringsplats som civiltjänstgöraren skall fullgöra sin arbetstjänst. Både civiltjänstgöraren och civiltjänstgöringsplatsen skall höras före förordning till arbetstjänst ges åt civiltjänstgöraren. Civiltjänstgöraren kan förordnas till arbetstjänst på en viss tjänstgöringsplats endast med tjänstgörarens eget samtycke.

Då civiltjänstgöringsplats bestäms måste man ta i beaktande tjänstgörarens övertygelse och modersmål. Finsk- och svenskspråkiga civiltjänstgörare har rätt att utföra civiltjänsten på sitt modersmål.

Civiltjänstgöraren får inte under sin arbetstjänst vara i arbets- eller tjänsteförhållande med sin tjänstgöringsplats. Tjänstgöraren får inte heller utföra arbetsuppgifter ytterom tjänstgöringen mot vederlag åt sin tjänstgöringsplats. Tjänstgöringsplatsen får inte under tjänstgöringstiden betala lön, arvode eller annan ersättning åt tjänstgöraren för utförda tjänstgöringsuppgifter eller andra arbetsuppgifter.

Tjänstgöringsplatsen besluter om tjänstgöringsuppgifterna och ”befattningsbeskrivningen”. Arbetsuppgifterna kan variera mycket beroende på tjänstgöringsplatsen.