Resor

Civiltjänstgöraren har under sin tjänstgöringstid rätt till minst två permissionsresor tur-retur eller ersättning för resekostnaderna till sin hem- eller boningsort per tjänstgöringsmånad. Om civiltjänstgöraren har personliga band till orter annanstans i Finland, kan resekostnader till denna ort också ersättas av särskilda skäl. Tjänstgörare, som är fast bosatt utomlands har under tjänstgöringstiden rätt till minst en permissionsresa till hem- eller boningsorten utomlands. Resorna skall ordnas så förmånligt som möjligt för staten, med beaktande av omständigheterna.

Civiltjänstgöraren har rätt till fria eller nedsatta resor enligt senare nämnda sätt (Arbetsministeriets förordning 1462). Noggrannare direktiv för reseförutsättningar och praktiska arrangemang finns att hitta i ”Anvisning om civiltjänstgörares resor”, utgiven av Arbets- och näringsministeriet. Civiltjänstgöraren får permissionsresor tur-retur ersatta av Arbets- och näringsministeriet.

Tjänstgörarens resor

Anvisning om civiltjänstgörares resor/Arbets- och näringsministeriet

Direktiv för beställning av tågbiljetter

Direktiv för beställning av bussbiljetter