Framsida :: Tjänstgöringsplatsen :: Byte av tjänstgöringsplats under tjänstgöringstiden

Byte av tjänstgöringsplats under tjänstgöringstiden

Civiltjänstcentralen besluter då endera tjänstgöraren eller tjänstgöringsplatsen ansöker om att tjänstgöraren skall byta tjänstgöringsplats under tjänstgöringsperioden. Förflyttningsansökan skall göras skriftligt, och av den skall framgå orsaken till förflyttningen och önskemål om den nya tjänstgöringsplatsen. Ansökan kan vara fritt formulerad.

Civiltjänstcentralen kan på eget bevåg besluta om byte av tjänstgöringsplats för att trygga att civiltjänsten blir vederbörligt utförd eller då det i allmänhetens intresse fordras en förflyttning.

Före beslutet görs, måste civiltjänstcentralen höra tjänstgöraren, nuvarande tjänstgöringsplats och den nya tjänstgöringsplatsen. Man kan dock undgå hörandeskyldigheten, då behovet av förflyttning är brådskande.

Byte av tjänstgöringsplats