Framsida :: Tjänstgöringsplatsen :: Arbetstid och fritid

Arbetstid och fritid

Civiltjänstgöraren måste följa den arbetstid som tjänstgöringsplatsen har bestämt för honom. Den regelbundna arbetstiden är som minst 36 veckotimmar och som mest 40 veckotimmar.

Man kan också ordna veckoarbetstiden enligt perioder i sådana fall då tjänstgöringsplatsen följer ifrågavarande arbetsschema. Det väsentliga är, att veckoarbetstiden blir i medeltal mellan 36-40 timmar under utjämningsperioden. Om arbetstiden är under 36 timmar per vecka, så måste tjänstgöringsplatsen ordna annat jobb åt civiltjänstgöraren, så att minimikravet på 36 timmar uppfylls. Annan tid är tjänstgörarens fritid. Veckoledigheten för tjänstgöraren bör avgöras på samma grunder som för ordinarie arbetare, vilka gör samma eller motsvarande jobb på tjänstgöringsplatsen.

Arbetstid och fritid