HundAllmänt

Under den fyra veckor långa grundutbildningsperioden på civiltjänstcentralen är det meningen att främja de allmänna medborgarfärdigheterna, träna i bl.a. befolkningsskydd och räddningsverksamhet, samt att underlätta utförandet av arbetstjänsten. Utbildningsperioden är allmännyttig och under denna tid finns möjlighet att skaffa sig information och kunskap, som behövs senare i livet. Inom utbildningen tar man i beaktande både normal- och undantagsförhållanden. Förutom föreläsningar, så förs diskussioner, görs grupparbeten och projekt, utfärder mm.

Under utbildningsperioden har tjänstgöraren närvaroplikt enligt programmet i läseordningen. Det utförs närvaro-granskningar åtminstone två gånger per dag. Lärotimmarna hålls mellan klockan 8.45 - 16.00. På fredagarna avslutas undervisningen klockan 14.00. Veckosluten är lediga. Fritiden måste man inte tillbringa på skolningscentralens område, ej heller i Lappträsk. De som bor nära utbildningscentralen får gärna övernatta hemma, om de vill.

Under utbildningsperiodens första dag indelas civiltjänstgörarna (finksspåkiga grupper förutom några undantagsgrupper) i fyra grupper, vilka gäller för hela utbildningsperioden.  

Observera att tyvärr räcker inte svenskspråkiga civiltjänstgörare till för att inledas i fyra grupper. Ni utbildas enligt inriktningsalternativet Skydd av miljö- och kulturegendom.

Upplivning