Framsida :: Tjänstgöraren :: Från beväringstjänst till civiltjänst

A-husetFrån beväringstjänst till civiltjänstgöring

Om civiltjänstansökan görs under beväringstiden, så hemförlovas beväringen omedelbart. Den tjänsteskyldiges papper skickas via regionalbyrån till civiltjänstcentralen.

Om den tjänstepliktige, efter att ha avbrutit beväringstjänsttiden, så fort som möjligt vill utföra sin civiltjänst, så lönar det sig att kontakta civiltjänstcentralen och fråga om möjliga lediga platser till utbildningsperioder. Beroende på årstid, så kan man, om man vill, slippa också med mycket kort varsel till utbildningsperioden.

Den utförda beväringstiden gottgörs, då man räknar ut längden på civiltjänsten. Koefficientens storlek beror på den tidigare bestämda beväringstjänsttidens längd. Koefficienterna kommer från räkneformeln:

347 dygn / tidigare bestämda beväringstjänsttidens längd = koefficienten

Om din beväringstjänsttid bestämts till 165 dygn, så är koefficienten 2,1. Om tiden bestämts till 255 dygn, är koefficienten 1,36. Då tjänstetiden är bestämd till 347 dygn, vilken också är civiltjänstens längd, så är koefficienten 1,00.

Exempel: du har avtjänat 8 dygn som beväring, och din tjänstgöringstid är bestämd till 165 dygn. 8 x 2,1= 16,8. Din civiltjänstgöring blir 17 dygn kortare, eller 347 – 17 = 330 dygn