UTbILDNINGSPERIODER FÖR KOMPLETTERANDE TJÄNSTGÖRING

 

Du kan framföra ditt kontingentönskemål via e-post (kirjaamo.siviilipalvelus(at)ely-keskus.fi) eller med post (Civiltjänstcentralen, Sjökullavägen 79 A, 07810 Ingermansby), varefter du får förordnandet till civiltjänst per post hem till dig.  Skriv i ditt önskemål ditt namn, din födelsedatum och din adress.  Om det inte finns plats i kontingenten, till vilken du önskat, så får du förordnande till följande grupp, som har lediga platser.  

 

KONTINGENTER 2018

KONTINGENT UTBILDNINGSPERIOD OBS
Björneborg 01 201828.5. - 1.6.2018 finskspråkigStängd
Björneborg 02 20189. -13.7.2018 finskspråkigStängd
Kuopio 01 20186. - 10.8.2018 finskspråkigStängd
Kuopio 02 20188. - 12 10.2018 finskspråkigStängd
Lappträsk 015. - 9. 03.2018 finskspråkig      Stängd
Lappträsk 022. - 6.7.2018 finskspråkigStängd
Lappträsk 0322. - 26.10.2018 finskspråkig Stängd
Lappträsk 03/R 22. - 26.10.2018 svenskspråkig Stängd
Lojo 01 201825. - 29.6.2018 finskspråkigStängd
Lojo 02 201820. - 24.8.2018 finskspråkigStängd
Raseborg 201813. - 17.8.2018 finskspråkigStängd
   
 Tillägsinformation ger Ritva Lipponen (ritva.lipponen(at) ely-keskus.fi)      växel 0295 0295 00