Framsida :: Kompletterande tjänstgöring :: Kompletterande tjänstgöring och arbetslöshetsförmåner

 

Kompletterande tjänstgöring och arbetslöshetsförmåner

Om du är arbetslös och erhåller arbetslöshetsunderstöd, så skall du anmäla tidpunkten under vilken du utför kompletterande tjänstgöringen till utbetalaren av arbetslöshetsersättningen.

Betalaren av arbetslöshetsersättningen besluter hur lönen för kompletterande tjänstgöringen påverkar din arbetslöshetsersättning.

Kompletterande tjänstgöringen förorsakar ändå inte karenstid för utbetalning av arbetslöshetsersättningen.