Kompletterande tjänstgöring

En tjänstgörare som avtjänat militärtjänstgöringen kan flytta från försvarsmaktens reserv till cilviltjänstgörare genom att söka till kompletterande tjänstgöring.  Tjänstgöraren söker sig till kompletterande tjänstgöring genom att fylla i civiltjänstansökan och skicka den i första hand till försvarets regionalbyråer eller alternativt till Civiltjänstcentralen.  Ansökan godkänns i regionalbyrån och sökande informeras om svaret.

Man söka sig till kompletterande tjänstgöringen när som helst efter militärtjänstgöringen: före kallelse till reservövning, efter att man fått kallelse till reservövning eller under reservövningen. Civiltjänstcentralen förordnar tjänstgöraren till kompletterande tjänstgöring inom 12 månader efter att ansökan godkänts.

När dina uppgifter har flyttats till civiltjänstregistret kan du framföra ett eget önskemål om tidpunkten för inledandet av din kompletterande tjänstgöring via Omasivari-applikationen. Tidpunkterna och den aktuella situationen hittar du både här och på vår hemsida. I Omasivari granskar och uppdaterar du också dina kontaktuppgifter. Länken till Omasivari hittar du på vår hemsidan www.siviilipalveluskeskus.fi.

Kompletterande tjänstgöringens längd är högst 40 dagar. I praktiken är längden för kompletterande tjänstgöring för tillfället fem dagar. Kompletterande tjänstgöringsplikten upphör vid det årets slut då civiltjänstgöraren fyller 50 år.

De tjänstgörare, vilka utfört den fem dagar långa utbildningen är befriade från reserven också under kristider.  Däremot hamnar de kompletterande tjänstgörare, som inte utfört kompletterande tjänstgöringen, vid kristillfälle inför prövningsnämnden.

 

Kan jag flytta tillbaka till reserven efter att jag fyllt i civiltjänstansökan?

 Byte tillbaka till försvarsmaktens reserv är möjlig  

- bara före kompletterande tjänstgöringens början

- bara en gång.

Man skall skicka en fritt formulerad förflyttningsansökan till Civiltjänstcentralen, före den kompletterande tjänstgöringen börjar.

Försvarets regionalbyrå behandlar civiltjänstansökan och om ansökans godkännande meddelas per brev.

 

Kompletterande tjänstgöring och arbetslöshetsförmåner

Om du är mottagare av arbetslöshetsskydd så skall du meddela utbetalaren av arbetslöshetsstödet tiden, under vilken du är på kompletterande tjänstgöring. Utbetalar besluter hur lönen för kompletterande tjänstgöringen påverkar din arbetslöshetsersättning. Kompletterande tjänstgöringen förorsakar ändå inte karenstid för utbetalning av arbetslöshetsersättningen.

 

Annullering av förordning till kompletterande tjänstgöring

Civiltjänstcentralen kan annullera förordning till kompletterande tjänstgöring, om tjänstgöraren har skadat sig eller insjuknat så illa före tjänstgöringens början, att han inte kan utföra tjänstgöringen.  

Förordningen kan dessutom annulleras, om tjänstgöraren bor permanent utomlands.

 

Tjänsteduglighet

Till kompletterande tjänstgöring kan endast förordnas en tjänsteduglig tjänstgörare.  Om det har hänt någon förändring i din tjänsteduglighet, så skall du skicka ett läkarutlåtande till Civiltjänstcentralen, var din läkare tar ställning till din tjänsteduglighet inkl. diagnoser, senast fyra veckor före din tjänstgöring börjar. 

På Civiltjänstcentralen använder man Sotilaslääketieteen Keskuksen ja Pääesikunnan Terveystarkaustusohjetta TTO 2012.  Under kompletterande tjänstgöringen ordnas det ingen läkargranskning på Civiltjänstcentralen. 

Länkar: civiltjänstansökan

             försvarets regionalbyråer