Framsida :: Aktuellt :: Viktig information till tjänstgörare, som anländer med buss till utbildningsperioden
01.09.2014

Viktig information till tjänstgörare, som anländer med buss till utbildningsperioden

I juli 2014 ändrade ett av bussbolagen (Pohjolan liikenne)sina hållplatser i Lappträsk. Det är bra för dem som anländer med buss till civiltjänstcentralen att kontrollera på förhand från tidtabellen på Matkahuoltos hemsidor (http://matkahuolto.fi)var bussen stannar. Man ser inte heller på sökningen att en del vanliga turer och beställningsbussen från Helsingfors kör direkt till civiltjänstcentralens gårldsplan.

Som sammandrag kan vi konstatera följande (inom parentes namnet på busshållplatserna i Matkahuoltos sökning):

Vanliga turen 06:30 från Helsingfors, samt den abonnerade bussen, som avgår kl. 09:00 kör direkt till civiltjänstcentralens gårdsplan.

 

Vanliga turen, som avgår kl. 10:30 från Kouvola stannar vid Ingermansby vägskäl (Ingermansby rv 6), varifrån det är en sträcka på ca 1 km att gå till civiltjänstcentralen.

 

Borgå trafiks, Etelä-Suomen linjaliikennes och Savonlinjas snabbturer stannar vid Teboil i Lappträsk (Lappträsk Teboil),  varifrån det är en ungefärlig sträcka på 2,5 km till centralen.

 

Pohjola liikennes snabbturer stannar vid vägrampen, som fortsätter till Lovisa (Lappträsk riksväg 6 Ö), därifrån är det ungefär en 3,5 km:s sträcka att gå till civiltjänstcentralen.

 

Vi hoppas att allas resa går bra, trots dessa förändringar.

 


Avsändare
01.09.2014
Senast ändrat
01.09.2014