Framsida :: Aktuellt :: Tjänstgöringsplatserna till kännedom
01.11.2013

Tjänstgöringsplatserna till kännedom

Civiltjänstcentralen kontrollerar tjänstgörarens straffregisterutdrag, inte tjänstgöringsplatsen.

Lagen om utredning av brottsbakgrund hos personer, som arbetar med barn gäller också för civiltjänstgörare.  Civiltjänstcentralen begär straffregisterutdrag till påseende av tjänstgöraren.  Detta gäller för sådana tjänstgörare, till vars arbetsuppgifter hör arbete med minderåriga.  Tjänstgöringsplatsen bör meddela om detta på förbindelseblanketten.  Det hör till civiltjänstcentralen att granska brottsbakgrunden, före beslut om förordnandet till arbetstjänst görs.  TJÄNSTGÖRINGSPLATSEN GRANSKAR INTE STRAFFREGISTERUTDRAGET.


Avsändare
01.11.2013
Senast ändrat
01.11.2013