lkkilmakuva

  


Civiltjänstcentralen

KONTAKTUPPGIFTER

Behandlingstider av ansökningar 

e-postkontakter

Civiltjänstcentralen i Facebook

Elektroniskt civiltjänstregister


Civiltjänstcentralens telefondejour rådger:

 måndag - fredag kl. 9.00 - 11.00

tel. 0295 0295 00

Tjänstgörings-
platsen


 

Arbets- och näringsministeriet

LAGAR OCH ANVISNINGAR:

Civiltjänstlag

Lag om ändring av civiltjänstlagen 13.12.2013

Anvisning om anordnande och fullgörande av civiltjänst    1.1.2017               

Anvisning om civiltjänstgörares resor   1.1.2017                                         

Lag om fortbestånd av arbetsavtals- och tjänsteförhållandet för den som fullgör skyldighet att försvara landet

Lag om kotroll av brottslig bakgrund hos personer som arbetar med barn (2013)


 

RESOR

Beställning av bussbiljetter

Beställning av tågbiljetter (på finska och svenska)

 


 

Fakturering

Nätfakturor som gäller år 2015:

  • EDI-kod: 00372296962116
  • Opus Capita Group Oy:s förmedlarkod: 003710948874
  • FO-nummer: 2296962-1
  • Om ni inte har något program för ekonomiadministration som möjliggör nätfakturor så kan ni utnyttja en avgiftsfri tjänst som staten erbjuder: På adressen www.valtiokonttori.fi/verkkolaskutus (på finska) kan man tillsvidare skicka nätfakturor utan kostnader.

 

 

Nätfakturor som gäller år 2016:

  EDI-kod: 00372296962126

  • OpusCapita Group Oy:s förmedlarkod: 003710948874
  • FO-nummer: 2296962-1
  • Om ni inte har något program för ekonomiadministration som möjliggör nätfakturor så kan ni utnyttja en avgiftsfri tjänst som staten erbjuder: På adressen www.valtiokonttori.fi/verkkolaskutus (på finska) kan man tillsvidare skicka nätfakturor utan kostnader.
  • I fakturan ska stå: 'Civiltjänstcentralen/Beställarens namn'
  • Om det inte ännu är möjligt att skicka nätfaktura: UF-centralen/Civiltjänstcentralen, PB 96511, 01051  FAKTUROR
  • OBS! Fakturor gällande ansökan om boendekostnader bifogas endast med ansökan.

Lappträsk kommun