Ifyllandet av förbindelseblanketten

Då en tjänstgöringsplats och en civiltjänstgörare avtalar om utförande av arbetstjänst så fyller man i en förbindelseblankett. Tjänstgöringsplatsen fyller i blanketten i Sivariweb. Arbetstjänsten påbörjas efter utbildningsperioden.

Gör såhär

Bekanta dej med föbindelseblankettmodellen och ifyllningsanvisningarna på förhand. Tjänstgöringsplatsen och tjänstgöraren kommer överens om föjande saker:

*arbetstjänstens begynnelsedag. Utbildningsperioden och de första arbetstjänstdagarna finns på följande länk: Utbildningsperioden.

*huvudsakliga arbetsuppgifter

*inkvartering. Se schema över kostnader för inkvartering.

*dagpengens betalningstidpunkt

*måltider

*hälsovård

*arbetsresor

Tjänstgöringsplatsens ansvarsperon och tjänstgöraren skriver under blanketten. Alla parter får en kopia av blanketten innan den skickas till Civiltjänstcentralen. Arbetstjänsten får inte påbörjas utan civiltjänstcentralens "Förordan till arbetstjänst". Utskriven och undertecknad blankett skickas till Civiltjänstcentralen, antingen via post eller e-post. Tjänstgöraren kan också själv ta med blanketten till utbildningsperioden. Förordan till arbetstjänst görs genast då vi fått förbindelseblanketten eller senare under utbildningsperioden.