Direktiv för offentligrättsliga inrättningar (statliga ämbetsverk/myndigheter, kommuner, församlingar) gällande ansökan om att bli civiltjänstgöringsplats

Ansökan:

En skriftlig ansökan skickas till civiltjänstcentralen på adress:

 

Civiltjänstcentralen

Sjökullavägen 79 A

07810 INGERMANSBY

 

Behandlingstid är ungefär två veckor.

Ansökan

 

Avtal:

Civiltjänstcentralen skriver ett avtal, som är i kraft tillsvidare fr.o.m. dateringen. Det fordras en skriftlig ansökan också då avtalet bryts. Platsens avtalsnummer uppges.