CIVILTJÄNSTCENTRALEN I LAPPTRÄSK

Civiltjänstcentralen är belägen i Lappträsk kommun. Avståndet till Helsingfors är knappa 94 km, till Kouvola 45 km, till Lahtis 65 km, till Borgå 45 km och till Lovisa 25 km. Civiltjänstcentralen i Lappträsk är den enda civiltjänstcentralen i Finland. Utbildningscentralen verkar på gamla Sjökulla gårds marker.

Hur komma fram?

Det är lättast att komma till Lappträsk med buss, om man använder allmänna fortskaffningsmedel. Från de närliggande städerna (Borgå, Kouvola och Helsingfors) kör det ganska många bussturer till Lappträsk. Också från vissa orter, som är belägna längre borta, finns det direkt bussförbindelse till Lappträsk. De bussar, som startar kl. 6.30 eller 09:00 på måndag (kolla själv tidtabellerna) från Helsingfors busstation kör eventuellt direkt till civiltjänstcentralens gårdsplan.   Fr. o. m.  13.10.2014 finns det dessutom en beställningsbuss som avgår kl. 09:30 från Mikaelsgatan 19 (invid Casino).  Den är främst ämnad för tjänstgörare som kommer till Helsingfors med tåg.  Den abonnerade bussen kör ända fram till civiltjänstcentralens gårdsplan. 

De närmaste järnvägsstationerna är Kouvola, Helsingfors och Lahtis.

Att resa med personbil ersätts inte, utom i få speciella undantagsfall.

Aktuella tidtabeller finns på Matkahuoltos och VR:s hemsidor.

 

karta