UTBILDNINGSCENTRALENS UTRYMMEN FÖR CIVILTJÄNSTGÖRARNA

Till utbildningscentralen hör ett trettiotal byggnader.

Föreläsningssalar och utbildningsutrymmen

Utbildningscentralen har till sitt förfogande tre tidsenliga föreläsningssalar, utrustade med av-teknik: Sikala, Lampola och Pakkaamo. I A-huset finns också en ADB-klass med 20 arbetsstationer.

Utrymmen för fritiden

Sikala fungerar förutom som utbildningsutrymme också som fritidscentral. I Sikala finns en kantin, varifrån man kan köpa något att äta och dricka. I kantinen finns beställda tidningar att läsa. Det finns också sju datamaskiner, biljardbord, pingisbord, flipper samt PlayStaion 2 spel i kantinen. Dessutom finns där en kaffe-/mellanmåslautomat och ett litet bibliotek. Kantinen är öppen från måndag till torsdag 12.00-12.30 och 16.30-22.00, samt på fredag 16.00-21.00, då där är ungdomskvällar. I C-husets nedre våning finns en ”bändikämppä”, vilken är öppen från måndag till torsdag dagligen 16.00-21.00 (se infohäftet). Se mera uppgifter om fritiden här.

A- och B-husen

Inkvarteringsutrymmen (se infohäftet och under punkten inkvartering)

Utbildningscentralens inkvarteringsutrymmen finns samlade i A, B och C-husen. Det ryms 246 personer i utrymmena. I B-huset finns ett rum för allergiker och ett rum för kvinnliga tjänstgörare.

Respa

I A-husets första våning finns civiltjänstcentralens mottagning. Anmälan till tjänst och många praktiska ärenden sköts här. Respan är öppen 24 timmar i dygnet under veckans alla dagar. Du får mera uppgifter om respan här.

I B-huset finns kliniken, som har sjukmottagning dagligen 8.00-9.00 och 12.15-12.45. Övriga tider koncentrerar sig kliniken på att utföra duglighetsundersökningar. Mera uppgifter om kliniken hittar du här.

Dessutom finns vår kurator Marja-Liisa Siren och arbetshandledaren Anu Toivola i B-huset.

Matsalen

Utbildningscentralens matsal finns i C-huset. I matsalen ryms det 130 personer samtidigt att äta och där serveras dagligen fyra måltider (morgonmål, lunch, middag och kvällsmål).

Herrgården

Administration

Civiltjänstcentralens administrativa avdelning finns i den gamla herrgårdens övre våning. Administrationens kundbetjäningstider är måndag-torsdag 8.30-11.00 och 12.00-15.30 och på fredag 8.00-11.00 och 12.00-14.15.

Barnhuset (Lastentalo)

I "Lastentalo" hittar du utbildningsexperterna.

Bastu

Bastun ämnad för civiltjänstgörarna finns i en särskild byggnad vid stranden. I detta hus finns också en privat tvättinrättning. Bastun är varm tisdagar och torsdagar kl. 18.00-21.30.

Mötesutrymmen

I herrgården finns utbildningscentralens mötes- och representationsutrymmen. 

Konditionssalen och motionsmöjligheter

Utbildningscentralen har egen konditionssal, vilken också utomstående får använda. Det finns fotbolls- och volleybollplaner på centralens område, dessutom finns alldeles i närheten en spånbana och en vandringsled runt Lappträsk.

Ordningsregler