UTHYRNING AV UTRYMMEN

KÖKET                                                                                                   Euro                    Moms               Euro

                                                                                                                                            23 %                  ( inkl. moms)

- köket inklusive kärl och maskiner                                                  87,00                  20,00                107,00

   (under 50 personer)

- köket inklusive kärl och maskiner                                                130,30                  30,00                160,50

   (under 100 personer)

- uthyrning av kärl/gång                                                                      43,50                   10,00                  53,50

- matsalen/tillställning på kvällen eller                                           43,50                   10,00                   53,50

   uthyrning av köket för matlagning

- matsalen/tillställning på kvällen                                                     87,00                   20,00                107,00

   fredag kl. 15.00-måndag kl. 06.00

- kökets hyra/tillställning på veckoslut                                            217,50                 50,00                 267,50

   inklusive städning

   en civiltjänstgörare sköter disken

- användning av inkvarteringsutrymmets kök                                   43,50                  10,00                  53,50

   fredag kl. 15.00-måndag kl. 06.00

 

UTOMSTÅENDES MÅLTIDER OCH SERVERING

- lunch vid ”matlinjen” (varmrätt, sallad, bröd,                                        6,10                     1,40               7,50

  matdryck, efterrätt)

- kaffe/te                                                                                                         1,60                     0,40               2,00

- salt/sött bakverk                                                                                         3,25                     0,75               4,00

- fylld batong/semla                                                                                     4,85                     1,15               6,00

- morgon-/kvällsmål                                                                                     3,25                     0,75               4,00

 

GUIDNING

- guidad rundtur på Sjökulla                                                                     52,20                    12,00             64,20

  (under 30 personer)

 

INKVARTERING

- veckoslutsinkvartering                                                                             34,80                       8,00             42,80

  fredag 15.00-söndag 20.00

- en natt                                                                                                          26,10                      6,00              32,10

 

BASTUN

- bastuavgift/kväll på veckoslutet                                                              43,50                       10,00            53,50

- bastuavgift/kväll mitt i veckan                                                                  26,10                         6,00            32,10

 

NYCKLAR

- tappad nyckel                                                                                              30,50                        7,00             37,50

 

FÖRELÄSNINGSSALAR, KLASSUTRYMMEN OCH HERRGÅRDENS SAL

- tillställning på veckoslut                                                                           43,50                         10,00            53,50

- tillställning över 3 timmar                                                                        26,10                            6,00            32,10

- tillställning under 3 timmar                                                                     17,40                            4,00            21,40

- uthyrning av datakanon                                                                            26,10                            6,00            32,10

 

VINTERBAD

- betalning i skrinet                                                                                       1,65                              0,35               2,00/ggr

 

KONDITIONSSALEN

- betalas i konditionssalens skrin                                                              1,65                             0,35                2,00/ggr

 

BILPLATS

- bilvärmestolpe för personalen                                                                17,40                            4,00                20,00

 

TVÄTTERI

- tvätteri, maskinell/ öppethållningstider                                                    4,40                            1,00                 5,40

   07.30-16.00

 

KOPIERING

- enligt kommunens taxa