På utbildningscentralen finns tjänster för också andra än civiltjänstgörarna.

Konditionssal

Internetcafé för ungdomar

Vinterbad

Bastuturer

Mötes-, föreläsnings- och inkvarteringsutrymmen