KONTAKTUPPGIFTER

Adress

CIVILTJÄNSTCENTRALEN
Sjökullavägen 97
07810 Ingermansby

Telefon

Civiltjänstcentralens telefonjour vardagar tel.0295 0295 00

E-post

Frågor angående civiltjänst kan skickas per e-post till vastaus.siviilipalvelus(at)ely-keskus.fi


Önskemål om utbildningstiden, uppskovsansökningar, förbindelseblanketter samt övriga ansökningar sänds till:

kirjaamo.siviilipalvelus(at)ely-keskus.fi

  • Kom ihåg att alltid uppge din adress och födelsetid!
  • Obs! Ansökningar eller andra ovannämda handlingar skickade per e-post till Civiltjänscentralen skall inte skickas per post.

 

Andra frågor gällande civiltjänst sänds till

förnamn.efternamn(at)ely-keskus.fi

Förvaltningen

Ledande ekonomiexpert, civiltjänst Viola Malmberg
Beslut i civiltjänstärenden
(talar svenska)
Ekonomiexpert Anna Liljeström
(talar svenska)

Ekonomiexpert Anne Blomberg
- frågor gällande inkvarteringskostnader
 
Ekonomiexpert, civiltjänst Leena Heikkilä
- frågor gällande det elektroniska civiltjänstregistret
Ekonomiexpert Lenini Palenius
- civiltjänstärenden

Ekonomiexpert, civiltjänst  Ritva Lipponen
- frågor gällande kompletterande tjänstgöring
(talar svenska)

Ekonomiexpert, civiltjänst  Susanna Ollas
- frågor gällande det elektroniska civiltjänstregistret och inkvarteringskostnader
(talar svenska)

  

Utbildning

Utbildningsexpert Katarina Haddas-von Martens
Även de svenskspråkiga kontingenterna
Obs! E-posten i formatet katarina.haddas-vonmartens(at)ely-keskus.fi


Utbildningsexpert Marke Kuosa

Utbildningsexpert Antti Kylänpää

Utbildningsexpert Markku Lautamäki

Utbildningsexpert Eveliina Lundqvist

Utbildningsexpert Suvi-Eveliina Pöllänen

Utbildningsexpert Aino-Inkeri Miestamo
Utbildningsexpert Leena Viikari

 

Socialarbete och fritid

Socialkurator Marja-Liisa Sirén
- frågor gällande sociala förmåner

Arbetstjänstexpert Anu Toivola
- frågor gällande tjänstgörarnas fritid och centalens inkvarteringsärenden

 

Civiltjänstdirektör

Mikko Reijonen
Utveckling av civiltjänsten och utbildningen, leder utbildningscentralen

 

Ledande civiltjänstexpert

Sari Eskola
Utbildningscentralens inre tjänster: hälsovård, inkvartering, tjänstgörarnas fritid
Ansökningar till tjänstgöringsplats och VAP

 

Hälsovård/Mehiläinen

Hälsovårdare Marja-Liisa Haska, tel. 0405425036 (eftermiddagar)
Hälsovårdare Laura Karhu, tel 0405370541 (eftermiddagar)

siviilipalveluskeskus.terveysklinikka(at)mehilainen.fi

 

Köket/Eurest

siviilipalvelus.keittio(at)eurest.fi


Faktureringsuppgifter:

  • EDI-kod: 00372296962126
  • OpusCapita Solutions Oy förmedlingskod: E204503
  • FO-nummer: 2296962-1
  • Baswares Supplier Portal är en webbaserad lösning för att skicka nätfakturor som kan användas om leverantören inte har annan möjlighet till nätfakturering. Mer information fås via epost verkkolaskutus@palkeet.fi
  • På fakturan bör finnas  'Siviilipalveluskeskus/Beställarens namn'.
  • OBS! Inkvarteringskostnader skickas inte som nätfakturor. Referensnummer kan skrivas in i ansökan som görs via Sivariweb.