KONTAKTUPPGIFTER

Adress

CIVILTJÄNSTCENTRALEN
Sjökullavägen 97
07810 Ingermansby

Telefon

Civiltjänstcentralens telefonjour vardagar tel.0295 0295 00

E-post

kirjaamo.siviilipalvelus(at)ely-keskus.fi


Önskemål om utbildningstiden, uppskovsansökningar, förbindelseblanketter samt övriga ansökningar sänds till:

E-post kirjaamo.siviilipalvelus(at)ely-keskus.fi

Kom ihåg att alltid uppge din adress och födelsetid!

Andra frågor gällande civiltjänst sänds till

förnamn.efternamn(at)ely-keskus.fi

Förvaltningen

Ledande ekonomiexpert, civiltjänst Viola Malmberg
Beslut i civiltjänstärenden
(talar svenska)

Ekonomiexpert Anne Blomberg
- frågor gällande inkvarteringskostnader
 
Ekonomiexpert, civiltjänst Leena Heikkilä
- frågor gällande det elektroniska civiltjänstregistret 

Ekonomiexpert, civiltjänst  Ritva Lipponen
- frågor gällande kompletterande tjänstgöring
(talar svenska)

Ekonomiexpert, civiltjänst  Susanna Ollas
- frågor gällande det elektroniska civiltjänstregistret och inkvarteringskostnader
(talar svenska)

  

Utbildning

Utbildningsexpert Katarina Haddas-von Martens
Även de svenskspråkiga kontingenterna
Obs! E-posten i formatet katarina.haddas-vonmartens(at)ely-keskus.fi


Utbildningsexpert Marke Kuosa

Utbildningsexpert Antti Kylänpää

Utbildningsexpert Markku Lautamäki

Utbildningsexpert Eveliina Lundqvist

Utbildningsexpert Staffan Malmström
(tjänsteledig tills 31.12.2018)

Utbildningsexpert Aino-Inkeri Miestamo

Utbildningsexpert Suvi-Eveliina Pöllänen
Utbildningsexpert Leena Viikari

 

Socialarbete och fritid

Socialkurator Marja-Liisa Sirén
Frågor gällande sociala förmåner

Arbetstjänstexpert Anu Toivola

 

Civiltjänstdirektör

Mikko Reijonen
Utveckling av civiltjänsten och utbildningen, leder utbildningscentralen

Ledande civiltjänstexpert


Sari Eskola
Utbildningscentralens inre tjänster: hälsovård, inkvartering, tjänstgörarnas fritid
Ansökningar till tjänstgöringsplats och VAP

 

Hälsovård/Attendo

Hälsovårdare Marina Lindroos
Hälsovårdare Emilia Etholén

044 4944 808
klinikka.sivarikeskus(at)attendo.fi

 

Köket/Eurest

siviilipalvelus.keittio(at)eurest.fi

Faktureringsuppgifter:
  • EDI-kod: 00372296962126
  • OpusCapita Solutions Oy förmedlingskod: E204503
  • FO-nummer: 2296962-1
  • Baswares Supplier Portal är en webbaserad lösning för att skicka nätfakturor som kan användas om leverantören inte har annan möjlighet till nätfakturering. Mer information fås via epost verkkolaskutus@palkeet.fi
  • På fakturan bör finnas  'Siviilipalveluskeskus/Beställarens namn'.
  • OBS! Inkvarteringskostnader skickas inte som nätfakturor. Referensnummer kan skrivas in i ansökan som görs via Sivariweb.