Civiltjänstgöringens begynnelsedag

Obligatoriskt att fylla i.

Tidigare utförd civiltjänstgöring

dagar

Tidigare utförda beväringsdagar

dagar

Den förordnade beväringstidens längd

Om 180 dagar; välj 165 dagar Om 270 dagar; välj 255 dagar Om 362 dagar; välj 347 dagar.

POP/olovlig frånvaro före dagpenningens förhöjning

dagar

HSL/poissaolot I korotuksen jälkeen

dagar, (ej medräknat frånvaron efter andra förhöjningen)

POP/olovlig frånvaro efter andra förhöjningen

dagar