Tjänste- och anställningsförhållanden

Man skall inte avsluta ett tjänste- eller arbetsförhållande p.g.a. civiltjänstgöringen, ej heller säga upp sig under tjänstgöringstiden, ty efter hemförlovningen är det arbetsgivarens skyldighet enligt lagen (med några undantag), att låta tjänstgöraren fortsätta med sitt tidigare eller ett likvärdigt arbete.

Tjänstgöraren har rätt att få ett intyg (motsvarande arbetsintyg) av tjänstgöringsplatsen för att kunna bestyrka den arbetserfarenhet han erhållit under tjänstgöringstiden.

Civiltjänstlagen