OFTA FRÅGAT

Jag skrev i civiltjänstansökan att jag vill börja utbildningsperioden på våren. Nu är det vår, ingenting har hörts, vad beror detta på?

Önskemålet för påbörjande av civiltjänsten, som du har skrivit i din ansökan, kan inte alltid tas i beaktande. I fall du vill till en speciell kontingent, så kan du skicka ditt ”kontingentönskemål” via OmaSivari

Kan jag komma till en tidigare kontingent, än till den, som jag förordnats till?

Troligtvis kan du det. Det lönar sig att fråga om lediga platser med e-post (kirjaamo.siviilipalvelus@ely-keskus.fi). I fall du har skaffat tjänstgöringsplats och ni har fyllt i förbindelsen, så har du större möjligheter att få komma till den utbildningsgrupp, som du önskar.

Det står skrivet på nätsidorna att utbildningsgruppen är fullsatt. Skulle ja inte rymmas på en reservplats?

Sommarens grupper är populärast av alla, och det kan vara svårt att få plats på dem, om man inte söker i god tid. Vi tar in tjänstgörare från reservplatserna till utbildningsperioden, men då måste man vara redo att komma till Lappträsk med ett par dagars varsel. Skicka med e-post (kirjaamo.siviilipalvelus@ely-keskus.fi) en önskan om att komma till en speciell kontingent, och skriv i ditt meddelande att du vill på väntelistan och är redo att komma till Lappträsk med kort varsel. Nämn också kort de övriga orsakerna. Skriv i meddelandet din adress och ditt telefonnummer.

Jag avbröt armén för en vecka sedan. Hur snabbt kan jag påbörja civiltjänsten?

Då man avbryter armén, så behandlar försvarets regionalbyrå din civiltjänstansökan. Det tar beroende på omständigheterna ca 2-6 veckor. Då regionalbyrån har behandlat din ansökan, så får du per post ett beslut om befrielse från beväringstjänst och överflyttning till civiltjänst. I fall du har mycket bråttom, så kan du höra med försvarets regionalbyrå hur din ansökan framskrider. Du kan också på förhand meddela din önskan om att du vill utföra din civiltjänst så fort som möjligt. Din önskan kan ändå inte behandlas före du officiellt är en civiltjänstgörare. Du kan höra dig för om lediga platser hos civiltjänstcentralen per e-post (kirjaamo.siviilipalvelus@ely-keskus.fi).

Jag vill ansöka om uppskov, hur skall jag gå tillväga?

Man kan få uppskov på grund av studier, hälsoskäl, ekonomiska orsaker eller p.g.a. speciella personliga skäl (se civiltjänstlagen 26§). Man skall anhålla om uppskov i god tid, helst redan fyra veckor innan tjänstgöringen börjar. Uppskovsansökan får vara fritt formulerad, den skall dock innehålla din födelsetid, personuppgifter och din adress. Den skickas till civiltjänstcentralen, och till den bifogas nödvändiga dokument för att visa behovet av uppskov:

• uppskov p.g.a. studier; studieintyg eller bevis på mottagen studieplats

• uppskov p.g.a. hälsoskäl; av läkare skrivet B-intyg

• uppskov p.g.a. ekonomiska orsaker; bevis på lån eller skulder, betalningsplaner, samt löneintyg eller kopia av arbetsavtalet.

Man kan ansöka om uppskov också under tjänstgöringstiden på grund av samma orsaker. I fall du är osäker om du kommer att klara av civiltjänsten, så kan du under utbildningstiden diskutera med läkaren om eventuellt behov av uppskov.

Jag fick uppskov, men jag vill ändå börja min tjänstgöring tidigare. Är detta möjligt?

Om du har uppskov p.g.a. andra orsaker än hälsan, så kan du börja tjänstgöringen genast då det finns plats i en utbildningsgrupp.

Om ditt uppskov beror på hälsoskäl, så skall du besöka läkare, som bedömer din tjänsteduglighet på nytt. Läkarens bedömning skickas till civiltjänstcentralen. I fall civiltjänstcentralens läkare anser att du är tjänsteduglig, så kan du börja utbildningsperioden genast då det finns plats.

Om du fått uppskov under arbetstjänsten, så måste du skicka en ny förbindelseblankett till civiltjänstcentralen, samt ett nytt brottsregisterutdrag, i fall tjänstgöringsplatsen fordrar det. Du kan fortsätta arbetstjänsten, när du har fått en skriftlig förordan till arbetstjänst.

Jag var utomlands/jag har inget identitetsbevis, så jag kunde inte söka förordan till tjänst från posten. Kan jag söka den någonstans?

I fall du inte hämtat förordan till tjänst från posten, så returneras den till civiltjänstcentralen. Civiltjänstcentralen ber om tjänstehjälp av polisen på din hemort. Polisen tar kontakt med dig eller så kan du självmant hämta förordan på närmaste polisstation.

 Får man utföra civiltjänsten i en finländsk tjänstgöringsplats, som finns utomlands?

Enligt civiltjänstlagen skall civiltjänsten utföras i Finland med undantag för diverse kortare kommenderingsresor utomlands (civiltjänstlagen 41§). I fall arbetsbeskrivningen fordrar, så kan tjänstgöringsplatsen förordna tjänstgöraren till en kommenderingsresa utomlands, som räcker högst 14 dygn. Tjänstgöringsplatsen kan också ansöka hos civiltjänstcentralen om lov för kommenderingsresa utomlands för högst två månader åt civiltjänstgöraren. För alla kommenderingar utomlands fordras det tjänstgörarens samtycke.

Får jag ta alla PP-permissionsdagar i slutet av tjänstgöringen?

PP-permissionsdagarna skall beviljas regelbundet under hela arbetsperioden, eller 1-2 per månad. Man får således inte spara dem till slutet av tjänstgöringstiden. I fall tjänstgöringsplatsen är t.ex. en skola eller ett daghem, som är stängt på somrarna, så kan man diskutera med tjänstgöringsplatsen om att hålla PP-permissionsdagarna i ett sträck.

Jag fick tjänstgöringsplats på min kusins IT-företag, och nu duger det inte – vad är felet?

Tjänstgöringsplatsen kan inte vara ett företag, som strävar efter ekonomisk vinning. Inte heller ett parti eller ett fackförbund duger. Som tjänstgöringsplats duger nästan vilken som helst av statens eller kommunens myndigheter eller inrättningar, ett religiöst samfund eller allmännyttig och privaträttslig förening eller samfund. De vanligaste tjänstgöringsplatserna är daghem, bibliotek, universitet, skolor, sjukhus och diverse organisationer. Lediga tjänstgöringsplatser kan du söka här.

Kan jag börja arbetstjänsten före utbildningsperioden?

Nej, det kan du inte. Utbildningsperioden skall alltid genomföras före man påbörjar arbetstjänsten. Nu för tiden gäller detta också för dem, som varit i armén mera än 56 dagar.