KONTINGENTÖNSKEMÅL OCH UTBILDNINGSPERIODER

Du kan framföra ditt kontingentönskemål till de fastställda utbildningsperioderna där det finns lediga platser. Meddela ditt önskemål via Omasivari, e-post (kirjaamo.siviilipalvelus(at)ely-keskus.fi) eller med post (Civiltjänstcentralen, Sjökullavägen 97, 07810 Ingermansby), varefter du får förordnandet till civiltjänst per post hem till dig. Om det inte finns plats i kontingenten, till vilken du önskat, så får du förordnande till följande grupp, som har lediga platser.  

Skicka önskemålet trots att du har antecknat det i din civiltjänstansökan. Du hittar också kontingenternas inledningsdatum och aktuella situation i Omasivari.

 

Det är nu möjligt att anmäla sig till kontingenternas väntelista.

Vi har en sk. väntelista till kontingenterna. Det betyder att det är möjligt att få börja också i en sådan kontingent som för tillfället är fullsatt enligt Omasivari och vår hemsida.

Anmäl dig till väntelistan per e-post kirjaamo.siviilipalvelus@ely-keskus.fi

Uppge i meddelandet till vilken kontingent du vill anmäla dig. Uppge också hela namnet, din födelsetid (ddmmåå) samt adress.

Du kan anmäla dig till väntelistan också fast du först har lämnat in din ansökan om civiltjänst till regionalbyrån. Ditt önskemål beaktas när vi tagit emot regionalbyråns beslut om att du flyttats till civiltjänst

 

UTBILDNINGSPERIODER 2019

Kontingent UtbildningsperiodArbetstjänstOBS
1.2019/0107.01. - 03.02.201904.02.STÄNGD
2.2019/0204.02. - 03.03.201904.03.STÄNGD
3.2019/0304.03. - 31.03.201901.04.STÄNGD
4.2019/0401.04. - 28.04.201929.04.

STÄNGD

4R2019/Svenska 1 

 

1.4. - 28.4.2019         

29.04.

SVENSKSPRÅKIG

STÄNGD

5.2019/0506.05. - 02.06.201903.06.STÄNGD
6.2019/0603.06. - 30.06.201901.07.STÄNGD
7.2019/0729.07. - 25.08.201926.08.STÄNGD
8.2019/0826.08. - 22.09.201923.09.STÄNGD
9.2019/0923.09. - 20.10.201921.10.STÄNGD

  

9R

  

2019/Svenska 2

  

23.9. - 20.10.2019

 

 21.10.

 

SVENSKSPRÅKIG

STÄNGD
10.2019/1021.10. - 17.11.201918.11.Fullsatt
11.2019/1118.11. - 15.12.201916.12.några lediga platser

 

UTBILDNINGSPERIODER 2020

Kontingent UtbildningsperiodArbetstjänstOBS
1.2020/0107.01. - 02.02.202003.02.2020Fullsatt
2.2020/0203.02. - 01.03.202002.03.2020 
3.2020/0302.03. - .29.03.202030.03.2020 
4.2020/0430.03. - 26.04.202027.04.2020 
4R2020/Svenska 1

30.03. - 26.04.2020

27.04.2020

SVENSKSPRÅKIG

5.2020/0504.05. -31.05.202001.06.2020 
6.2020/0601.06. - 28.06.202029.06.2020 
7.2020/0727.07. - 23.08.202024.08.2020 
8.2020/0824.08. - 20.09.202021.09.2020 
9.2020/0921.09. - 18.10.202019.10.2020 

  

9R

  

2020/Svenska 2

  

21.09. - 18.10.2020

 

19.10.2020

 

SVENSKSPRÅKIG

10.2020/1019.10. - 15.11.202016.11.2020 
11.2020/1116.11. - 13.12.202014.12.2020