Vad skall man göra då civiltjänstgöraren blir borta från tjänstgöringen?

Om civiltjänstgöraren inte infinner sig i tjänst eller avslutar sin tjänstgöring, så skall tjänstgöringsplatsen ofördröjligen begära handräckning av polisen på tjänstgöringsorten eller polisen i tjänstgörarens hemkommun för efterspaning av tjänstgöraren och förpassning av honom tillbaka till tjänstgöringen. Polisen måste vid behov efterlysa tjänstgöraren, om man inte påträffat honom.

Polisen skall ofördröjligen förpassa tjänstgöraren till hans tjänstgöringsplats, om han inte skriftligen vägrar fullfölja civiltjänsten eller om han har lagligt hinder för sin frånvaro. Polisen skall tillställa tjänstgöringsplatsen den skriftliga anmälan om vägran att fullgöra civiltjänsten eller utredning över lagligt förhinder.

I fall tjänstgöraren har vägrat fullfölja civiltjänsten skriftligt, så skall han genast hemförlovas och tjänstgöringsplatsen skall ta kontakt med civiltjänstcentralen för vidare åtgärder.