Sjukpermission

Tjänstgöringsplatsen beviljar sjukpermission på basen av läkarintyg. Sjukpermissionen räknas som tjänstgöringstid. Tjänstgöraren hemförlovas på grund av längre sjukpermission (ca 2 veckor) eller flera på varandra följande kortare sjukpermissioner, eller då läkare har förklarat honom oförmögen till tjänstgöring. Sjukpermissionen avbryter annan permission, vilken räknas som tjänstgöringstid.

Civiltjänstgöraren får en extra gratis resa för hemvård och tillbaka till tjänstgöringsplatsen. Arbets- och näringsministeriet står för den extra kostnaden. Matpenning betalas för hemvårdstiden.