Hemförlovning på grund av långvarig sjukpermission eller ett flertal korta sjukpermissioner.

Civiltjänstgöraren kan hemförlovas under pågående tjänstgöringstid på grund av hälsoskäl (långvarig sjukpermission, upprepade sjukpermissioner). Man ansöker skriftligen om avbrytande av tjänstgöringen hos civiltjänstcentralen, till dokumenten bifogas läkarintyg/läkarutlåtande. För att påskynda beslutsfattande, lönar det sig för tjänstgöringsplatsen att bifoga hörandet av tjänstgöraren. I fall hörandet saknas, ber civiltjänstcentralen skriftligen om det av tjänstgöraren per post. Tjänstgöringen fortsätter alltid tills civiltjänstcentralen gjort sitt beslut.

Se också: Hälsovård

Se också: Hemförlovning