Brottsanmälan

Det är alltid civiltjänstcentralen, som gör brottsanmälan för brott, nämnda i civiltjänstlagen. En civiltjänstgörare, mot vilken det gjorts brottsanmälan bör hemförlovas omedelbart.