Arbetssäkerhet

För civiltjänstgöraren i arbetstjänst tillämpas arbetsskyddslagen (738/2002). Vid inlärningen i arbete är det skäl att berätta för tjänstgöraren om arbetsplatsens egna arbetsskyddsdirektiv och praxis. Den nya civiltjänstlagen betonar betydelsen av säkerhet under tjänstgöringstiden.