lkkilmakuva

  


Civiltjänstcentralen

KONTAKTUPPGIFTER

Behandlingstider av ansökningar 

e-postkontakter

Civiltjänstcentralen i Facebook

Elektroniskt civiltjänstregister


Civiltjänstcentralens telefondejour rådger:

måndag - fredag kl. 9.00 - 11.00 
tel. 0295 0295 00

AKTUELLT

24.03.2016

Bruksanvisningen för VR:s köptjänster är förnyad

Då VR har tagit i bruk de sk. sparbiljetterna, så skall tjänstgöringsplatserna i första hand alltid beställa en sådan till tjänstgöraren, om det inte finns sparbiljetter till försäljning så beställer tjänstgöringsplatsen en standardbilett till tjänstgöraren.

Nyhet

16.02.2016

VR sänker priserna för civiltjänstgörarnas tågresor under fritiden.

VR sänker priserna permanent på tågbiljetterna för fjärrtrafiken. VR:s stora prisremont sänker också priserna på tågbiljetter för resor på civiltjänstgörarnas fritid.

Nyhet

16.10.2015

Ansökningar för inkvarteringskostnader för år 2015

skall göras elektroniskt (sivariweb) senast den 31.12.2015. Pappersansökningar används endast om tjänstgörarens uppgifter inte mera finns i det elektroniska registret. De elektroniska ansökningarna behandlas före ansökningarna på papper. Bilagor som hör till december 2015 kan man skicka efter att ansökan skickats, ända till 15.1.2016.

Nyhet

15.09.2015

Civiltjänstgörarens roll vid arbetsplatsens arbetsnedläggning

I Finland arrangeras fredagen den 18.9.2015 en demonstration av löntagarna mot regeringens planer. Demonstrationen påverkar i stor utsträckning kollektivtrafiken och stänger möjligtvis också arbetsplatser, som fungerar som tjänstgöringsplatser.

Nyhet

29.06.2015

Telefonnumret till civiltjänstcentralens växel ändras 6.7.2015

Det nya numret fr.o.m. 6.7.2015 är 0295 0295 00. De gamla dirketa numren som börjar på 019, med undantag för faxnumret, tas ur bruk.

Nyhet

25.02.2015

Anvisning om civiltjänstgörares resor uppdaterad 12.2.2015

Uppdateringar gäller ersättningar för tjänstgörarens användning av egen bil under arbets- och permissionsresor. I stället för ersättnining av bränslekostnaderna, så ersätts resorna enligt kostnaderna för anlitande av det förmånligaste allmänna fortskaffningsmedlet.

Nyhet

01.10.2014

BUSSFÖRBINDELSERNA TILL CIVILTJÄNSTCENTRALEN: Ny busshållplats för snabbturer vid riksväg 6 invid Civiltjänstcentralen fr.o.m. 1.10.2014 - Ny beställningsbuss från Helsingfors på kontingentens ankomstdag från och med 13.10.2014

Med buss kommer man direkt till Civiltjänstcentralen från Helsingfors och Kouvola. Det finns också andra direkta förbindelser (se www.matkahuolto.fi). På tjänstgöringens ankomstdag går det dessutom en abonnerad buss från Helsingfors fr.o.m. 13.10.2014. Beställningsbussen avgår klockan 9.30 från Mikaelsgatans turisthållplats (vid Casino, adress Mikaelsgatan 19). Alla andra turer från Helsingfors avgår från Kampens bussterminal, i allmänhet från perrong 2. Busshållplatsen vid riksväg 6 invid civiltjänstcentralen har ändrats till en hållplats också för snabbturer. Man behöver inte längre stiga av vid Teboil. Tilläggsuppgifter hittar du på tabellen nedan.

Nyhet

01.09.2014

Viktig information till tjänstgörare, som anländer med buss till utbildningsperioden

I juli 2014 ändrade ett av bussbolagen (Pohjolan liikenne)sina hållplatser i Lappträsk. Det är bra för dem som anländer med buss till civiltjänstcentralen att kontrollera på förhand från tidtabellen på Matkahuoltos hemsidor (http://matkahuolto.fi)var bussen stannar. Man ser inte heller på sökningen att en del vanliga turer och beställningsbussen från Helsingfors kör direkt till civiltjänstcentralens gårldsplan.

Nyhet

02.05.2014

Måltiderna för sommarens utbildningsgrupper

I civiltjänstcentralens kök utförs en grundrenovering i sommar under utbildningstiden för grupperna 2014/06, 2014/07, 2014/08 och 2014/09. Under denna tid sköts bespisningen med hjälp av specialarrangemang. Man måste meddela om specialdieter till civiltjänstcentralen senast två veckor före utbildningsperioden börjar.

Nyhet

01.01.2014

Permissionsresor fria för civiltjänstgörarna fr.o.m. 1.1.2014

En ändring i civiltjänstlagen 940/2013 gällande civiltjänstgörarnas fria permissionsresor

Nyhet

01.11.2013

Tjänstgöringsplatserna till kännedom

Civiltjänstcentralen kontrollerar tjänstgörarens straffregisterutdrag, inte tjänstgöringsplatsen.

Nyhet

Tjänstgörings-
platsenArbets- och näringsministeriet

LAGAR OCH ANVISNINGAR:

Civiltjänstlag

Lag om ändring av civiltjänstlagen 13.12.2013

Anvisning om anordnande och fullgörande av civiltjänst                   

Anvisning om civiltjänstgörares resor                                            

Lagen om fortbestånd av arbetsavtals- och tjänsteförhållandet för den som fullgör skyldighet att försvara landet


 

RESOR

Beställning av bussbiljetter

Beställning av tågbiljetter

 


 

Fakturering

Nätfakturor som gäller år 2015:

 • EDI-kod: 00372296962116
 • Opus Capita Group Oy:s förmedlarkod: 003710948874
 • FO-nummer: 2296962-1
 • Om ni inte har något program för ekonomiadministration som möjliggör nätfakturor så kan ni utnyttja en avgiftsfri tjänst som staten erbjuder: På adressen www.valtiokonttori.fi/verkkolaskutus (på finska) kan man tillsvidare skicka nätfakturor utan kostnader.

Pappersfakturor:

Om det inte ännu är möjligt att skicka nätfaktura:

 • Sydöstra Finlands NTM-central/Civiltjänstcentralen,
  PB 96511, 01510  FAKTUROR

 

Nätfakturor som gäller år 2016:

  EDI-kod: 00372296962126

 • OpusCapita Group Oy:s förmedlarkod: 003710948874
 • FO-nummer: 2296962-1
 • Om ni inte har något program för ekonomiadministration som möjliggör nätfakturor så kan ni utnyttja en avgiftsfri tjänst som staten erbjuder: På adressen www.valtiokonttori.fi/verkkolaskutus (på finska) kan man tillsvidare skicka nätfakturor utan kostnader.
 • I fakturan ska stå: 'Civiltjänstcentralen/Beställarens namn'
 • Om det inte ännu är möjligt att skicka nätfaktura: UF-centralen/Civiltjänstcentralen, PB 96511, 01051  FAKTUROR
 • OBS! Fakturor gällande ansökan om boendekostnader bifogas endast med ansökan.

Lappträsk kommun