Liikettä Sivariin -hanke käynnistyi heinäkuussa 2017, jolloin Siviilipalveluskeskuksella aloitti työnsä liikuntakoordinaattori. Hanke sai vuonna 2017 opetus- ja kulttuuriministeriön myöntämää, liikunnallisen elämäntavan valtakunnallista kehittämisavustusta. Hanke on saanut jatkoa vuoden 2018 loppuun nimellä Lisää Liikettä Sivariin.

Hankeen taustalla on Siviilipalvelus 2020 – Siviilipalveluskeskuksen kehittämistyöryhmän mietintö (2011), jonka mukaan siviilipalvelusjärjestelmää on kehitettävä aktiivisesti. Yksi mietinnön keskeinen kehittämisehdotus on siviilipalvelusvelvollisten kannustaminen ja ohjaaminen terveellisiin elämäntapoihin ja liikunnan pariin eli liikuntakasvatuksen järjestäminen.

Hankkeen tavoitteena on elämänmittaisen arkiliikunnan kipinän sytyttäminen siviilipalvelusvelvollisille ja samalla vastata kansallisiin terveyden ja hyvinvoinnin lisäämisen haasteisiin. Hankkeen kaikkien käytännön toimien ja suunnittelun tarkoituksena on ollut integroida toiminta osaksi opetussuunnitelman mukaista koulutusta sekä jalkauttaa tuotettu pysyvä liikuntakasvatusjärjestelmä siviilipalvelusvelvollisten, työpalveluspaikkojen, Siviilipalveluskeskuksen ja sen henkilökunnan käyttöön.

Siviilipalvelusvelvollisten elämäntilannetta tukevia liikunnan ja terveellisten elämäntapojen kokonaisuuksia suunnittelemalla, kehittämällä, innostamalla ja eri liikuntamuotoja testaamalla on pyritty etsimään ja luomaan pysyviä käytäntöjä siviilipalvelusvelvollisten liikuntakasvatukselle valtakunnallisesti.