Käsittelyajat

 

HakijaHakemusKäsittelyaika
VELVOLLINENPalveluskelpoisuutta ja palveluksen keskeyttämistä koskevat hakemukset1 - 4 vikkoa
 Muut  hakemukset (esim. lykkäykset, erätoiveet, siirto aseelliseen palvelukseen)noin yksi viikko
 Siviilipalvelusrekisteritietojen tarkastuspyyntölomake (velvolliselle)1 - 2 viikkoa
 

Oikaisuvaatimus (määräys siviilipalvelukseen/täydennyspalvelukseen
palveluskelpoisuuspäätökset, lykkäyspäätökset)

 
PALVELUSPAIKKA  Hakemus siviilipalveluspaikaksi (Lomake) 
  - julkisoikeudelliset laitokset

noin yksi viikko 

  - yleishyödylliset yhteisötenintään yksi kuukausi 
 

 Majoituskorvaushakemukset (Sivariweb)
-
anottava viimeistään 31.12. sinä vuonna, johon kustannukset kohdistuvat

 
  1.1. - 30.4. saapuneet30.6. mennessä 
  1.5. - 31.8. saapuneet31.10. mennessä 
  1.9. - 5.12. saapuneet31.12. mennessä 
  6. - 31.12. saapuneet 28.2. mennessä
 Palveluspaikan velvolliselle maksamia lomamatkoja koskevat hakemukset (Lomake) 
  1.1. - 30.6. tehdyt matkat anotaan 15.7. mennessäenintään yksi kuukausi
  1.7. - 31.12. tehdyt matkat anotaan 15.1. mennessäenintään yksi kuukausi
 Palveluspaikalle siviilipalveluksen järjestämisestä aiheutuneita ennakoimattomia kustannuksia koskevat hakemukset (Lomake)enintään yksi kuukausi
 

 Palveluskelpoisuutta ja palveluksen keskeyttämistä koskevat vapaamuotoiset hakemukset

 

 1 - 4 viikkoa