Esteettömyystodistus ulkomaan passia varten

Esteettömyystodistuksen ulkomaan passia varten antaa ennen palveluksen alkamista ja koulutuksen aikana Siviilipalveluskeskus. Työpalvelun aikana todistuksen antaa palveluspaikka. Palveluksen jälkeen passiesteettömyyden saa siviilipalvelustodistuksella (keltainen kortti), johon on merkitty kotiutus.

Palveluspaikka antaa palvelusaikana esteettömyystodistuksen passia varten. Todistuksesta tulee ilmetä aika, jolle passi palveluspaikan mielestä voidaan antaa. Siviilipalvelusrekisteriin tehdään merkintä esteettömyystodistuksen antamisesta. Asevelvollisen passihakemuksesta säädetään passilain (671/2006) 8 §:ssä.

 

Malli palveluspaikalle:

 

ESTEETTÖMYYSLAUSUNTO

Palveluspaikan nimi ilmoittaa lausuntonaan, että siviilipalvelusvelvollisen nimi ja

henkilötunnus on siviilipalvelusviranomaisen puolesta esteetön saamaan passin,

henkilöllisyystodistuksen tai muun matkustusasiakirjan ja on esteetön matkustamaan

ulkomaille xxxx-xxxx välisenä aikana.

Siviilipalvelusasioiden vastuuhenkilö

 

TEM/2313/00.05.02/2016: Siviilipalveluksen järjestämistä ja suorittamista koskeva ohje, s. 42 ja 49