SIVIILIPALVELUS

Siviilipalvelukseen voi hakeutua vakaumukseen perustuvista syistä. Siviilipalveluksen suorittaminen korvaa varusmiespalveluksen.

Siviilipalvelusaika on 347 päivää ja se muodostuu 28 vuorokauden peruskoulutusjaksosta ja noin 10,5 kuukauden työpalvelusta. Työpalvelu suoritetaan siviilipalveluskeskuksen hyväksymissä siviilipalveluspaikoissa, joita on noin 2000 eri puolilla Suomea. Kertauskoulutusvelvollisuutta ei ole.

Siviilipalvelusvelvollisen etuudet määräytyvät samojen perusteiden mukaisesti kuin varusmiehillä. Ylläpitokustannusten korvaaminen (päivärahat, ruokailu, majoitus, terveydenhuolto ja työmatkat) kuuluu koulutusjakson aikana siviilipalveluskeskukselle ja työpalvelun aikana työpalvelun järjestävälle siviilipalveluspaikalle.

Siviilipalveluskeskus huolehtii siviilipalveluksen täytäntöönpanosta, siviilipalvelusvelvollisten koulutuksen järjestämisestä ja palveluspaikkojen ohjauksesta. Siviilipalveluskeskuksena toimii Lapinjärvellä sijaitseva ELY-keskusten ja TE-toimistojen kehittämis- ja hallintokeskus KEHAn erillisyksikkö.