Ohjeet julkisoikeudelliselle laitokselle (valtion virastot/laitokset, kunta, seurakunta) siviilipalvelupaikaksi hakeutumista varten

Hakemus:

Kirjallinen hakemus toimitetaan siviilipalveluskeskukseen osoitteella.

Siviilipalvelukeskus
Latokartanontie 97
07810  INGERMANINKYLÄ

Hakemusten käsittelyyn menee noin kaksi viikkoa.

Hakemus

Sopimuksen purkaminen:

Siviilipalveluskeskus tekee sopimuksen, joka on toistaiseksi voimassa oleva päiväyksestä lukien. Sopimus puretaan kirjallisesta hakemuksesta. Paikan sopimusnumero tulee mainita sopimusta irtisanottaessa.