USEIN KYSYTTYÄ

 

Kirjoitin siviilipalvelushakemukseen haluavani aloittaa koulutusjakson keväällä. Nyt on kevät, eikä mitään ole kuulunut, mistä tämä johtuu?

Siviilipalvelushakemukseen kirjoitettua alkamisajankohtatoivomusta ei aina pystytä huomioimaan. Lähetä erätoivomuksesi OmaSivarin kautta.

 

Voinko tulla aiempaan erään kuin siihen,  johon minut on määrätty?

Vapaita paikkoja kannattaa kysellä sähköpostitse. Mikäli olet hankkinut työpalvelupaikan ja olette täyttäneet sitoumuksen, sinulla on parempi mahdollisuus päästä siihen koulutuserään, johon haluat.

 

Nettisivuilla lukee, että koulutuserä on täysi. Enkö millään mahtuisi varasijoille?

Kesän erät ovat kaikista suosituimpia ja niihin voi olla vaikea päästä, ellei ole liikkeellä ajoissa. Otamme varasijoilta ihmisiä koulutusjaksolle, mutta tällöin täytyy varautua Lapinjärvelle lähtöön parin päivän varoitusajalla. Lähetä sähköpostitse toivomus päästä haluamaasi erään ja mainitse viestissäsi, että haluat jonotuslistalle ja olet valmis saapumaan lyhyellä varoitusajalla. Mainitse lyhyesti myös perustelut. Ilmoita viestissä myös osoitteesi ja puhelinnumerosi.

 

Lopetin armeijan viikko sitten. Kuinka nopeasti voin aloittaa siviilipalveluksen?

Varusmiespalveluksen keskeytyessä Puolustusvoimien aluetoimisto käsittelee siviilipalvelushakemuksesi. Käsittelyssä menee tilanteesta riippuen 2 - 6 viikkoa. Kun aluetoimisto on käsitellyt hakemuksesi, saat postitse päätöksen varusmiespalvelusta vapauttamisesta ja siviilipalvelukseen siirtämisestä. Samaan aikaan myös Siviilipalveluskeskus saa tiedon asiasta ja siirryt virallisesti siviilipalvelusvelvolliseksi. Tätä ennen et voi aloittaa siviilipalvelusta. Mikäli sinulla on erityinen kiire, voit tiedustella hakemuksesi etenemistä Puolustusvoimien aluetoimistostasi. Voit myös laittaa jo etukäteen toivomuksen päästä siviilipalveluksen koulutusjaksolle mahdollisimman nopeasti. Toivomustasi ei kuitenkaan voida käsitellä ennen kuin olet virallisesti siviilipalvelusvelvollinen. Voit tiedustella vapaita paikkoja koulutusjaksolle sähköpostilla.

 

Haluan hakea lykkäystä, miten toimin?

Lykkäystä voi saada opiskelun, terveydellisten syiden, taloudellisten asioiden järjestämisen tai muun erityisen henkilökohtaisen syyn vuoksi (ks. siviilipalveluslaki 26§.) Lykkäystä on haettava hyvissä ajoin, mieluiten jo neljä viikkoa ennen palveluksen alkamista. Lykkäyshakemus, joka sisältää syntymäaikasi, henkilötietosi sekä osoitteesi, lähetetään siviilipalveluskeskukseen, ja siihen liitetään lykkäyksen tarpeen osoittavat asiakirjat:

  • lykkäys opintoihin vedoten: opintorekisteriote tai todistus vastaanotetusta opiskelupaikastaä
  • lykkäys terveydellisiin syihin vedoten: lääkärin kirjoittama B-lausunto
  • lykkäys taloudellisiin syihin vedoten: todistukset lainoista tai veloista, maksusuunnitelma sekä palkkatodistus tai kopio työsopimuksesta.

Lykkäystä voi hakea myös kesken palveluksen samoilla syillä. Mikäli olet epävarma kyvystäsi selviytyä siviilipalveluksesta, voit koulutusjakson aikana keskustella lääkärin kanssa mahdollisesta lykkäystarpeesta.

 

Sain lykkäystä, mutta haluankin aloittaa palvelukseni aiemmin. Onko tämä mahdollista?

Mikäli olet lykkäyksellä muusta kuin terveydellisistä syistä johtuen, voit aloittaa palveluksen heti kun koulutuserässä on tilaa.

Mikäli lykkäyksesi johtuu terveydellisistä syistä, sinun täytyy mennä lääkäriin, joka arvioi palveluskelpoisuutesi uudelleen. Lääkärin arvio lähetetään Siviilipalveluskeskukseen. Mikäli Siviilipalveluskeskuksen lääkäkäri katsoo, että olet palveluskelpoinen, voit aloittaa koulutusjakson heti kun koulutusjaksolla on tilaa.

Mikäli jäit lykkäykselle työpalvelun aikana, sinun täytyy tehdä uusi sitoumus sekä toimittaa Siviilipalveluskeskukseen rikosrekisteriote, mikäli työpaikka sitä vaatii. Voit jatkaa työpalvelua saatuasi Siviilipalveluskeskuksesta kirjallisen työpalvelumääräyksen.

 

Olin ulkomailla/minulla ei ole henkilötodistusta, joten en voinut hakea määräystä postista. Voinko noutaa sen jostakin?

Mikäli et ole hakenut palvelukseenastumismääräystä postista, määräys palautuu Siviilipalveluskeskukseen. Siviilipalveluskeskus pyytää virka-apua paikkakuntasi poliisilta. Poliisi ottaa sinuun yhteyttä tai voit itse olla oma-aloitteinen ja noutaa määräyksen lähimmältä poliisiasemalta.

 

Saako siviilipalveluksen suorittaa suomalaisen palveluspaikan palveluksessa ulkomailla?

Siviilipalveluslain mukaan siviilipalvelus on suoritettava Suomessa lukuun ottamatta mahdollisia lyhyehköjä komennusmatkoja ulkomaille (Siviilipalveluslaki 41 §).

Mikäli työnkuva sitä vaatii, voi työpalvelupaikka määrätä velvollisen korkeintaan 14 vuorokauden komennusmatkalle ulkomaille. Palveluspaikka voi myös hakea Siviilipalveluskeskukselta lupaa palvelusvelvolliselle korkeintaan kahden kuukauden mittaiseen ulkomaankomennukselle. Kaikkiin ulkomaankomennuksiin täytyy olla siviilipalvelusvelvollisen suostumus.

 

Saanko ottaa kaikki HL-lomapäivät palveluksen loppuun?

Henkilökohtaiset lomat tulee myöntää tasaisesti koko työpalvelujakson aikana, eli 1 - 2 per palveluskuukausi. Niitä ei siis saa säästää palvelusajan loppun. Mikäli työpalveluspaikka on esimerkiksi koulussa tai päiväkodissa, joka on kiinni kesäisin, voi HL-lomien putkeen pitämisestä neuvotella työpalvelupaikan kanssa.

 

Sain palveluspaikan serkkuni IT-alan yrityksestä ja nyt se ei kelpaa – missä vika?

Työpalveluspaikka ei voi olla voittoa tavoitteleva yritys. Myöskään puolue tai ammattiliitto eivät sovi. Palveluspaikaksi käy lähes mikä tahansa valtion tai kunnan viranomainen tai laitos, uskonnollinen yhdyskunta tai yleishyödyllinen ja yksityisoikeudellinen yhdistys tai säätiö. Yleisimpiä palveluspaikkoja ovat päiväkodit, kirjastot, yliopistot, vanhainkodit, ministeriöt, seurakunnat, kulttuurilaitokset, opistot, koulut, sairaalat ja tietyt järjestöt. Vapaita palveluspaikkoja voi etsiä täältä.

 

Voinko aloittaa työpalvelun ennen koulutusjaksoa?

Et voi. Koulutusjakso on käytävä aina kokonaan ennen kuin aloittaa työpalvelun. Nykyään tämä koskee myös heitä, jotka ovat olleet armeijassa yli 56 päivää.