Täydennyspalvelus Lapinjärvellä

"Monella tunnilla hyvää keskustelua, siitä plussaa. Hyviä opettajia myöskin. Tunnit herättivät paljon ajatuksia." –Täydennyspalvelusvelvollisen palaute erästä 2/2013

Täydennyspalvelus suoritetaan Siviilipalveluskeskuksessa Lapinjärvellä. Viiden päivän mittainen palvelus sisältää pääasiassa luentoja, jotka vaihtelevat täydennyspalveluserän mukaan. Luennot voivat sisältää mm. ensiapua, aseistakieltäytymisenElvytysta historiaa, konfliktien anatomian pohdintaa, öljyntorjuntaa ja liikuntaa. Joissain erissä on mahdollista suorittaa ensiapukortin lisäksi myös mm. alkusammutuskortti.

Täydennyspalvelusvelvollisella on läsnäolovelvollisuus lukujärjestykseen merkityn ohjelman mukaisesti. Oppitunnit pidetään klo 8.45 – 16.00. Ohjelma voi sisältää myös iltaopetusta. Perjantaina opetus päättyy klo 14.00.

Kun luentoja ei ole, saa koulutuskeskuksen alueelta poistua niin kauaksi kuin ehtii, kunhan tulee takaisin kun luennot taas alkavat. Vaikka koulutuskeskuksessa tarjotaan majoitus, lähellä asuvat voivat halutessaan yöpyä myös kotona. Jokaisesta sairaslomapäivästä on tuotava terveydenhoitajan tai lääkärin todistus.

Koulutuskeskuksella tarjotaan aamupala, lounas, päivällinen ja iltapala.

Täydennyspalvelusta maksetaan päivärahaa 5,10 € / vrk (naiset saavat 5,60 € / vrk). Tämän lisäksi maksetaan täydennyspalveluspalkkaa 59,50 €/vrk. 1.8.2018 lähtien maksetaan 60,10 €/ vrk.

Lisätietoa löytyy koulutusjakson puolelta soveltuvin osin.

"Täydennyspalvelus tuntuu rankaisuluontoiselta. Onneksi koulutus on kuitenkin tehty miellyttäväksi ja osallistujia arvostavaksi."
– Täydennyspalvelusvelvollisen palaute erästä 2/2013

Linja-autolla Lapinjärvelle

 Siviilipalveluskeskuksen järjestyssäännöt

Siviilipalveluskeskuksen asuntolarakennusten järjestyssäännöt