Ympäristö ja yhteiskunta (YKS)               yks ryhmä ulkona

Ympäristön ja yhteiskunta (YKS) -suuntautumisvaihtoehdon tavoitteena on valmentaa siviilipalvelusvelvollisia toimimaan erilaisissa avustavissa tehtävissä ympäristöonnettomuuksissa ja kulttuuriomaisuuden suojelussa. Lisäksi ryhmässä paneudutaan ympäristöongelmiin ja niiden ratkaisukeinoihin.

Ympäristönsuojelun opetuksessa tarkastellaan ihmisen ja luonnon vuorovaikutusta erityisesti ihmisen aiheuttamien ongelmien ja niiden ratkaisumahdollisuuksien kautta. Keskipisteessä on yksilön toiminta ympäristöongelmien aiheuttajana ja ratkaisijana. Sään salliessa yksiläiset pääsevät myös tutustumaan lähialueen luontoon.

Yhteiskunnallisia vaikuttamiskeinoja tarkastellaan monesta näkökulmasta – äänestämisestä ja puoluetoiminnasta järjestötoiminnan kautta aina mielenosoituksiin, kansalaistottelemattomuuteen ja muuhun aktivismiin saakka.

Yksiläiset oppivat öljyntorjunnan perusteet käytännön ja teorian kautta. Tunneilla perehdytään mm. tarvittaviin varusteisiin, lintujen käsittelyyn sekä toiminnan organisointiin. Toisinaan päästään tutustumaan myös Porvoon pelastuslaitoksen öljyyntyneiden lintujen pesukalustoon. Siviilipalveluskeskuksella on oikeus kirjoittaa öljyntorjuntaopetukseen osallistuneille Maailman luonnonsäätiön WWF:n todistus kurssin suorittamisesta.

Kulttuuriomaisuuden suojelun luennoilla tutustutaan meille kaikille yhteiseen kulttuuriomaisuuteen maailmalla, maailmanperintökohteisiin kotimaassa ja ulkomailla sekä case-tyyppisesti Lapinjärven paikalliskulttuuriin.  Tavoitteena on paitsi kulttuuriomaisuuden tunnistaminen ja arvostaminen myös ymmärrys sen suojelun tarpeesta erilaisissa kriisitilanteissa.

 

 

öljyntorjunta