Päiväraha

 

Siviilipalveluspaikka maksaa siviilipalvelusvelvolliselle päivärahan, joka on samansuuruinen kuin asevelvollisuuslain mukaista palvelusta suorittavan päiväraha. Päiväraha on porrastettu palvelusajan mukaan. Se maksetaan jokaiselta päivältä myös lauantailta ja sunnuntailta. Päiväraha maksetaan takautuvasti kerran tai kahdesti kuukaudessa. Päiväraha määräytyy palvelusvelvollisen suorittamien palvelusvuorokausien mukaan seuraavasti:

 

1.1.2015 alkaen:

 1 - 165 vrk             5,10 €

166 - 255 vrk          8,50 €

256 - 347 vrk        11,90 €

Päivärahan suuruutta laskettaessa suoritettu varusmiesaika otetaan huomioon kalenteripäivinä, ei kertoimella. Sähköisessä siviilipalvelusrekisterissä kohdassa "Aiempaa varusmiespalvelusta" ensimmäinen luku kertoo kalenteripäivät ja suluissa oleva kertoimella kerrotut päivät. Päiväraha maksetaan joka päivältä, myös lauantailta ja sunnuntailta. Työpalvelussa olevien velvollisten päivärahojen korotuspäivät ja päivärahan maksulista löytyvät sähköisestä rekisteristä kohdasta "Raportit".

 

Päivärahaa ei kuitenkaan makseta

  • kokonaisilta päiviltä, jotka siviilipalvelusvelvollinen on ollut luvatta poissa palveluksesta,
  • HSL-loman ajalta
  • ajalta, jona siviilipalvelusvelvollinen on tahallisesti itse aiheuttamansa vamman tai sairauden vuoksi (terveydenhuollon arvio) palvelukseen kykenemättön eikä
  • ajalta, jona siviilipalvelusvelvollinen on epäiltynä ollut pidätettynä tai vangittuna, jos hänet tuomitaan tästä teosta vankeuteen (muu kuin siviilipalvelusrikos).

Työmatkakorvaukset

Palveluspaikka vastaa työmatkoista aiheutuneista kustannuksista osoittamansa majoituksen ja palveluspaikan välillä. Korvattavana päivittäisenä työmatkana voidaan pitää yli viiden kilometrin yhdensuuntaista kulkureittiä. Korvaus tarkoittaa siviilipalvelusvelvolliselle halvinta julkisen kulkuvälineen matkalippua. Kuljetus voidaan järjestää myös esimerkiksi henkilökunnan mukana.

Maksuttomista lomamatkoista, työ- ja palvelusmatkoista sekä komennusmatkoista lisää täältä.