Työturvallisuus

Siviilipalvelusvelvollisen tekemään työhön sovelletaan työturvallisuuslakia (738/2002). Perehdyttämisen yhteydessä on hyvä perehdyttää siviilipalvelusvelvollinen työpaikan omiin työturvallisuusohjeisiin ja käytäntöihin. Uusi siviilipalveluslaki korostaa palvelusturvallisuuden merkitystä,