Perehdyttäminen

Siviilipalveluspaikan velvollisuutena on palvelusvelvollisen palvelustehtäviin määrääminen ja siviilipalvelusvelvollisen perehdyttämisestä huolehtiminen. Vähimmillään velvollisuus pitää sisällään töiden organisoinnin, työajoista sopimisen, työtilojen osoittamisen sekä esimiessuhteiden ja työjohdollisten suhteiden selvittämisen. Onnistunut palvelussuhde aloitetaan hyvällä perehdyttämisellä. Tässä voi käyttää hyväksi organisaation omaa perehdyttämismateriaalia. Perehdyttämisessä apuna voi käyttää myös erilaisia perehdyttämisen muistilistoja.

LINKKI: