OPINTOLAINOJEN KORKOJEN MAKSAMINEN VALTION VAROISTA

Perusteet

Sotilasavustuksena voidaan maksaa asevelvolliselle opintolainojen korkomenoja. Edellytyksenä korkojen korvaamiseen on, että ne erääntyvät palvelusaikana tai palveluksen päättymiskuukauden aikana. Uusien markkinakorkoisten opintolainojen korot erääntyvät yleensä kesä- ja joulukuussa. Maksut on kuitenkin voitu sopia tapahtuviksi myös kuukausittain. Korkojen maksamisen edellytyksenä on myös, että palveluksessa oleva ei ole saanut opintotukea sen tai edeltävän lukukauden aikana, jolloin korko erääntyy maksettavaksi. Jos asevelvollinen on tällöin saanut opintorahaa, lisätään korot lainapääomaan. Tällöin pankki ilmoittaa lainan saajalle korkojen lisäämisestä lainapääomaan.

 

Hakumenettely

Korot maksetaan sotilasavustuksena lainan saajan Kelan toimistoon tekemän hakemuksen (SA 1) perusteella. Jos korot maksetaan hakijalle, hakemuksen liitteenä on oltava pankin ilmoitus ja maksutosite. Jos korot maksetaan pankille, riittää pelkkä hakemus. Kuukausittain erääntyvien korkojen korvaamiseen tarvitaan vain yksi hakemus palveluksen alkamiskuukautena. Tällä hakemuksella voidaan palveluksen alkamiskuukaudesta lukien korvata tulevien kuukausien korot. Kaksi kertaa vuodessa erääntyvien korkojen korvaamista on kumpanakin korkokautena haettava erikseen viimeistään koron erääntymiskuukautena.

Koron selvittämisestä hakijalle aiheutuvia ylimääräisiä kustannuksia ei korvata. Korkojen korvaamisessa otetaan tuloina huomioon vain asevelvollisen omat sotilasavustukseen vaikuttavat tulot. Sotilasavustuslaissa tarkoitettujen omaisten tuloja ei oteta huomioon.

LINKKI: