Virka- ja työsuhdeasiat

Virka- tai työsuhdetta ei tule päättää siviilipalveluksen takia tai irtisanoa palvelusaikana, sillä kotiuttamisen jälkeen työnantajan on lain mukaan eräitä poikkeuksia lukuun ottamatta otettava palvelusvelvollinen aikaisempaan tai siihen rinnastettavaan työhön.

Palvelusvelvollisella on oikeus saada palveluspaikalta työtodistusta vastaava todistus voidakseen osoittaa saamansa työkokemuksen.

LINKKI: