Matkat

Maksuttomat loma- ja palvelusmatkat sekä komennus- ja työmatkat

Siviilipalvelusvelvollisen maksuttomista lomamatkoista, työ- ja palvelusmatkoista sekä komennusmatkoista on säädetty siviilipalveluslaissa (1446/2007) ja sen nojalla annetussa työministeriön asetuksessa siviilipalvelusvelvollisen matkakorvauksista ja maksuttomienlomamatkojen lukumääristä (1462/2007). Työ- ja elinkeinoministeriön siviilipalvelusvelvollisen matkoja koskevassa ohjeessa annetaan mainittuja säädöksiä tarkempaa ohjausta siviilipalvelusvelvollisen matkustamiseen liittyvistä käytännön tilanteissa.

Siviilipalvelusvelvollisella on oikeus saada sekä hänelle maksuttomia matkoja tai korvausta matkakustannuksista että alennettuja matkoja. Maksuttomat palvelusmatkat ja lomamatkat maksetaan työ- ja elinkeinoministeriön määrärahoista. Työ- ja komennusmatkojen kustannuksista vastaa palveluspaikka.

Alennettu matka Suomen alueella

Siviilipalvelusvelvollinen saa vapaiden matkojen lisäksi voimassa olevat alennukset kaukomatkoihin rautateillä sekä linja-autoissa Suomessa omiin matkoihinsa. Pelkästään HSL-alueella (Helsinki, Kauniainen, Espoo ja Vantaa) kelpaavia lippuja ei myydä alennuksella.

 

LINKIT:

Siviilipalvelusvelvollisten matkoja koskeva ohje/TEM

Juna- ja linja-auatolippujen tilaaminen