Lykkäys

Siviilipalveluskeskus voi lykätä palveluksen alkamista korkeintaan kolme vuotta kerrallaan.

Lykkäystä voit saada

  • opiskelun,
  • terveydellisten syiden,
  • kansanedustajan tehtävän hoitamisen,
  • taloudellisten asioiden järjestämisen tai
  • muun erityisen henkilökohtaisen syyn vuoksi.

Hae lykkäystä hyvissä ajoin, mieluiten jo neljä viikkoa ennen palveluksen alkamista.  Jos Siviilipalveluskesku ei ole ehtinyt käsitellä hakemusta ennen palveluksen alkamispäivää, sinun on aloitettava palvelus.

Täytä ja tulosta hakemus ja toimita se liitteineen postitse tai  sähköpostilla: kirjaamo.siviilipalvelus(at)ely-keskus.fi:

Lykkäyshakemus/Opinnot, taloudelliset, henkilökohtaiset syyt

Vapautushakemus/määräaikainen tai rauhanaikainen/Terveydelliset syyt

Lykkäystä voi hakea myös kesken palveluksen samoilla syillä. Mikäli olet epävarma kyvystäsi selviytyä siviilipalveluksesta, voit koulutusjakson aikana keskustella lääkärin kanssa mahdollisesta lykkäystarpeesta.

Lykkäystä annetaan korkeintaan sen vuoden loppuun, jona palvelusvelvollinen täyttää 28 vuotta.

Lykkäystä koskevaan päätökseen voi hakea muutosta lähettämällä oikaisuvaatimuksen Siviilipalveluskeskukseen 30 päivän sisällä päätöksen tiedoksi saannista.

 

Katso siviilipalveluslaki 5 luku

Täydennyspalveluksen vapautushakemukset löytyvät 'Täydennyspalvelus'- välilehdeltä