Siviilipalvelukseen hakeutuminen

Kun vakaumukselliset syyt estävät sinua suorittamasta asepalvelusta, voit hakeutua siviilipalvelukseen. Siviilipalvelusaika on 347 vuorokautta ja se alkaa neljän viikon koulutusjaksolla Siviilipalveluskeskuksessa. Loput palveluksesta suoritat työpalvelussa yhteiskunnalle hyödyllisessä työpalvelussa hankkimassasi työpalvelupaikassa.

Siviilipalvelushakemuksen hyväksymisen jälkeen sinut kutsutaan palvelukseen hyväksymisvuoden tai kahden sitä seuraavan kalenterivuoden kuluessa, jollei sinulle myönnetä lykkäystä. Voit itse vaikuttaa siviilipalveluksen suorittamisajankohtaan.

 

Toimi näin

Voit jättää siviilipalvelushakemuksen aikaisintaan kutsunnoissa. Hakemuksesi käsittelee Puolustusvoimien aluetoimisto. Jätä täytetty ja allekirjoitettu siviilipalvelushakemuslomake

- kutsuntalautakunnalle, jos hakeudut siviilipalvelukseen kutsunnoissa

- puolustusvoimien aluetoimistoon, jos olet ollut jo kutsunnoissa etkä ole vielä aloittanut varusmiespalvelusta

- joukko-osaston komentajalle, jos hakeudut siviilipalvelukseen varusmiespalveluksessa ollessasi

- Suomen lähetystöön tai konsulivirastoon, jos asut ulkomailla.

 

Kenelle ja millä ehdoin

Voit hakeutua siviilipalvelukseen

- jos olet alle 31-vuotias asevelvollinen ja käynyt kutsunnoissa

- jos olet suorittanut naisten vapaaehtoista asepalvelusta yli 45 päivää.

Siviilipalvelushakemus on tehtävä viimeistään sinä vuonna, jolloin täytät 30 vuotta.

 

Käsittelyaika

Puolustusvoimat käsittelee hakemuksesi mahdollisimman nopeasti. Puolustusvoimien Aluetoimisto lähettää päätöksen siirrostasi siviilipalvelukseen sinulle ja Siviilipalveluskeskukselle noin 2 - 4 viikon kuluttua siitä, kun jätät hakemuksen. Silloin tietosi siirtyvät siviilipalvelusrekisteriin.

Omasivari

Kun hakemuksesi on hyväksytty ja tietosi siirretty sähköiseen siviilipalvelusrekisteriin voit esittää oman erätoiveen siviilipalvelusvelvollisten Omasivari-sovelluksen kautta. Tee erätoive myös, vaikka olet merkinnyt sen siviilipalvelushakemukseen. Koulutusjaksojen alkamisajankohdat ja ajantasaisen erätilanteen löydät sekä Omasivarista että kotisivuiltamme.  Omasivarissa myös tarkistat ja täydennät omat yhteystietosi. Suoran  linkin Omasivariin löydät kotisivultamme www.siviilipalveluskeskus.fi.

Toivomme, että hankit palveluspaikan ennen koulutusjakson alkamista. Olet etusijalla saamaan paikan toivomastasi erästä, kun sinulla on työpalvelupaikka valmiina (=allekirjoitettu sitoumus).

Voimassaoloaika

Kun sinut on hyväksytty siviilipalvelusvelvolliseksi, palveluksen suorittamisvelvollisuus päättyy sen vuoden lopussa, jolloin täytät 30 vuotta. Sen jälkeen kuulut siviilivarantoon sen vuoden loppuun, jona täytät 50 vuotta.

 

LINKIT:   

 Katso myös:

  Varusmiespalveluksesta siviilipalvelukseen

  Siviilipalveluksen alkaminen

Lisätietoa siviilipalvelukseen hakeutumisesta ja palveluksen suorittamisesta löytyy myös Aseistakieltäytyjäliiton infosta ja Varusmiesliiton sivariin.fi-portaalin kautta.