Palveluspaikan siirto

Palveluspaikan siirto palveluksen aikana perustelluista syistä on mahdollista. Siviilipalveluskeskus päättää siviilipalvelusvelvollisen tai siviilipalveluspaikan hakemuksesta siviilipalvelusvelvollisen siirrosta toiseen siviilipalveluspaikkaan palveluksen aikana. Siirtohakemus on tehtävä kirjallisesti, ja siitä tulee ilmetä siirron peruste ja uutta siviilipalveluspaikkaa koskevat toivomukset. Hakemus voi olla vapaamuotoinen. Siviilipalveluskeskus voi palveluksen asianmukaisen suorittamisen turvaamiseksi tai merkittävän yleisen edun niin vaatiessa päättää siviilipalveluspaikan siirrosta myös omasta aloitteestaan.

Ennen siirtoa koskevaa päätöstä Siviilipalveluskeskuksen on kuultava siviilipalvelusvelvollista, hänen nykyistä siviilipalveluspaikkaansa ja uutta siviilipalveluspaikkaa. Kuulemisvelvoitteesta voidaan kuitenkin poiketa, jos siirtotarve on kiireellinen.

Seuraavat asiakirjat tulee toimittaa Siviilipalveluskeskuseen ennen paikan vaihtoa:

  • vapaamuotoinen oma hakemus, jossa on myös osoite, syntymäaika
  • nykyisen paikan suostumus (vapaamuotoinen)
  • uuden paikan kanssa tehty sitoumus
  • uusi rikosrekisteriote, mikäli vaaditaan (voimassa 6 kk)

Palvelus jatkuu vanhassa paikassa kunnes Siviilipalveluskeskus on tehnyt asiasta päätöksen.